(10.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Otázka je, co bude s těmi lidmi, kteří dlouhodobě práci nemají, jejich rodinné rozpočty se díky tomu ztenčily, a co bude s těmi lidmi, kteří o práci nečekaně přišli a jejich rodinné rozpočty se kvůli tomu ztenčily, a to radikálním způsobem. Jestli tito lidé mají zbytečné peníze na to, aby cestovali do krajského města v situaci, kdy ta jejich agenda nebude obsloužena. Nebo dokonce cestovali do okresního města, pokud se budou rušit kontaktní místa.

Já si prostě myslím, že toto není dobrý nápad. Je určitě dobrý nápad udělat reorganizaci, centralizovat některé obslužné provozy a obslužné agendy. Není ale dobrý nápad centralizovat výkon této veřejné služby jako takové.

Já vím, že to není jediný případ, že to je filozofie této vlády, bohužel. Vláda se prostě rozhodla ušetřit tím, že omezí dostupnost veřejných služeb, a tak se budeme setkávat s tím, že se budou rušit policejní stanice, budou se rušit hasičské stanice, a toto je návrh na to, aby se rušily úřady práce, aby se rušila kontaktní místa úřadů práce.

Vidím, že tady není ministr pro místní rozvoj. Kdyby tady byl, tak by měl být první, kdo bude protestovat. Protože celá řada regionů v naší zemi není prostě rozvinutých. Celá řada regionů potřebuje aktivní regionální politiku. A já se ptám, jaký to bude úder pro aktivní regionální politiku v těch méně rozvinutých regionech, jestliže se odsud stát stáhne, jestliže stát tam přestane obsluhovat veřejné služby a všechno centralizuje jenom do okresních měst nebo do krajských měst. To bude přece velký úder regionální politice.

Je to paradox, že tento návrh na centralizaci, na stahování z menších obcí předkládá ministr, který je ve vládě nominován za politickou stranu, která se jmenuje TOP 09 - Starostové. To bych rád ty starosty viděl, jak budou skákat nadšením nad tím, že jim tato vláda bude rušit policejní stanice, že jim bude rušit hasičské stanice, že jim tato vláda bude rušit kontaktní místa úřadů práce. To bych rád ty starosty viděl. Doufám, že politická strana TOP 09 dodá seznam starostů, kteří podporují tato vládní opatření, tak abychom si mohli ověřit, jestli ten přídavek Starostové náhodou není jenom podvod na voličích. Nebyl by to ani první, ani poslední podvod, kterého se tato vláda na svých voličích dopouští.

Návrh zákona není dobře připraven, není dostatečně prodiskutován, přichází v nevhodnou chvíli a podle mého názoru ani nemá širší společenskou podporu. Protože když tato vládní koalice nebyla ochotná absolvovat širší společenskou debatu nad takto zásadní změnou, pak je jasné, že se obává reakce veřejnosti, obává se reakce veřejného mínění, a tak lze předvídat a předjímat, že tento návrh nemá ani podporu veřejnosti.

Chci jasně říci za sociálně demokratickou stranu, že takovýto hazard se systémem aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti my podporovat nebudeme. Pokud si to chce vládní koalice a vládní většina prosadit, tak to prosím udělejte bez nás, na vlastní zodpovědnost, ale pak by nebylo dobře, a to říkám kvůli všem kolegům, kteří jste stejně jako já poslanci, aby vláda říkala: to my ne, to Poslanecká sněmovna. Až budou příští rok problémy, až to příští rok nebude fungovat, aby vláda říkala: to nebyl vládní návrh. Aby v televizi nevystoupil tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních věci a neřekl: to byla chyba poslanců, protože to byla poslanecká iniciativa. Taková je obvyklá praxe. Na to chci upozornit.

Jestliže ministr a vláda nemají odvahu se k tomu návrhu sami přihlásit, pak je riziko, že chyby, které jsou v něm obsaženy, těch chyb je tam řada, těch chyb je tam skutečně hodně, tak tyto chyby budou přičteny ne na vrub Nečasově vládě, ne na vrub ministrovi Drábkovi, na váš vrub. Na vrub Poslanecké sněmovny, na vrub poslanců, poslankyň v této Sněmovně, neboť se to tváří jako poslanecký návrh, a vy, kteří pro něj budete hlasovat, nesete také garanci za všechny chyby, které v tuto chvíli obsahuje.

My ten návrh nepodpoříme. Jednoznačně budeme proti němu, a pokud má vládní koalice dostatek rozumu, tak nebude navrhovat zkracování lhůt, ponechá ty lhůty tak, jak jsou v řádném legislativním procesu, aby bylo možné o těchto věcech diskutovat ve výborech 60 dnů, tak aby byla alespoň nějaká pravděpodobnost, že se něco ještě upraví, že se něco ještě zachrání, že se podaří ještě nějaké chyby odchytit, než vstoupí do praxe a než se na základě tohoto návrhu začnou likvidovat úřady práce. Pak už bude pozdě. Pak už to bude stát jenom peníze a bude to působit problémy v zajištění této důležité veřejné služby.

Děkuji. (Potlesk z řad opozice.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď tady máme další přihlášky. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Pavel Kováčik. Pak se hlásí také s přednostním právem zpravodaj, takže tady je poměrně hodně přihlášených.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, já tady nebudu dlouze opakovat argumenty, o kterých mluvil předřečník a které jsou v řadě případů i našimi argumenty. Já bych chtěl jít rovnou k věci.

Směrem k předkladatelům: Prosím, moc prosím, zvažte, jestli by nebylo lepší ten návrh stáhnout a postupovat postupem jít k cíli, který je třeba dosáhnout, postupem, který zde v této Poslanecké sněmovně byl za mnoha předchozích vlád v mnoha případech obvyklý. Tak zásadní změna, jaká je nám zde horkou jehlou šitou poslaneckou iniciativou předkládána, totiž zpravidla nikdy nebyla dělána takto rychle. Zpravidla také nebyla dělána bez toho, aby se alespoň k základní diskusi o směřování toho konkrétního návrhu nepřizvala opozice. Za celou řadu případů řeknu alespoň diskusi k důchodové reformě, řeknu alespoň kulatý stůl ke zdravotnictví, kde navzdory tomu, že názory vládní koalice byly ostře vyhraněné nějakým směrem, tak opozice zde byla přizvávaná a plnila zde v diskusi o tématu velmi aktivní roli. Máme přece ve všech politických stranách, a tak i v opozičních stranách, řadu odborníků, kteří by mohli k tomu tématu přinést mnoho cenného, a ten výsledný návrh by potom byl návrh, který by byl podporován převážnou většinou a který by podle mého soudu skutečně také celému systému prakticky přispěl.

Všichni znáte výsledky práce, přistup k práci, hlubokou odbornou erudovanost například kolegy Opálky nebo kolegy Grospiče, když budu mluvit jenom o našich odbornících. Možná by bylo lepší, když už to má být poslanecká iniciativa, kdyby pod touto iniciativou tak zásadního řádu byli podepsáni i poslanci a poslankyně z řad opozičních stran. Můžu vám říci, že by to fungovalo lépe.

Jestliže se k tomu přistupuje tímto způsobem, tak to je přesně ono válcování opozice a prostřednictvím toho i válcování názorů značné části občanské veřejnosti, přesně ta situace, proč jsme jako klub KSČM na protest na několik hodin opustili tento jednací sál Poslanecké sněmovny.

Ale mám i několik konkrétních otázek k předkladatelům, když už mám mluvit k věci samotné. Především dvě zásadní otázky. Co tato změna, tak jak je navrhována, přinese těm, kterých se to skutečně týká. Co přinese občanům, kteří přišli o práci a hledají práci novou. O kolik zkrátí fronty na úřadech práce, jestli se služba, kterou tím stát svým občanům poskytuje, a o kolik, jak moc, přiblíží k občanům. Všechno ostatní je špatně.

My tady v Poslanecké sněmovně občas zapomínáme na to, že jsme tu pro občany, a pro to, abychom jim ten život neznepříjemňovali, když už nic jiného. A tady mám obavy, že jestliže půjde o mizení kontaktních míst, že se ta služba podstatně vzdálí občanovi. Kolik přinese nových pracovních míst? A teď nemyslím nových pracovních míst na tom novém centrálním úřadu, ale kolik přinese nových pracovních míst nebo o kolik zkrátí dobu hledání pracovního místa tomu občanovi, který o práci přišel. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP