(11.00 hodin)
(pokračuje Vacek)

Jestliže mluvíme o diskusi, která tady zazněla i u druhého předřečníka, je potřeba říct, že my se vůbec diskusi nebráníme. Určitě tento materiál půjde do výboru, který se tím má zabývat, kde se s ním potkají odborníci, kteří doplní tento materiál o to, co by případně změnili nebo navrhli. Byla řečena některá jména ze zástupců KSČM, kteří jsou odborníci v této oblasti. Já budu maximálně nadšený, pokud se budou podílet, spolupodílet na tvorbě tohoto materiálu, pokud přidají své moudro k tomu, aby se tento materiál dostal mezi lidi jako kvalitní. Jsem bytostně přesvědčený i o tom, že komunikace s vládními úředníky, komunikace s panem ministrem, komunikace s těmi, kteří na materiálu pracovali v minulých letech, je jedinou správnou cestou, jak posunout tento materiál do dalšího čtení.

Naléhavost. Naléhavost je bod, který jsem si poznačil. Rozhodně. Můj předřečník hovořil o tom, že je to zásadní změna. Nebráním se říct slovy - pánbůh zaplať, už je ta změna na stole. Jestliže dnes mluvíme o tom, že chceme lidem, kteří ztratili práci, pomoct, ať už vlastní či nevlastní vinou, jestliže hovoříme o tom, že chceme, aby lidé v této zemi měli snazší přístup k zaměstnání, tak na co čekáme? (S důrazem.) Chceme tento zákon přijmout příští rok na jaře, příští rok v létě, nebo na konci funkčního období, až to bude populistické? Já se k tomu poté už nepřipojím. Vnímám to teď jako zásadní věc, vnímám to tak, že je potřeba ho udělat co nejdřív, a proto jsem žádal Sněmovnu o zkrácení o 30 dnů.

Myslím si, že je také dobré říct, že v této zemi jsou také lidé, kteří využívají pracovní úřad z jiných důvodů - nejen proto, aby využívali podporu, aby využívali jiné možnosti, za kterými musí dojíždět, ale také se třeba chtějí rekvalifikovat, chtějí získávat informace. A všichni tito, pokud bude centralizované řízení, budou koncepčně sladěni v rámci systému sociální práce a sociální péče v České republice tak, aby se k nim informace dostaly včas a aby mohli s těmito informacemi pracovat.

Já jsem přesvědčen o tom, že je dobře, že je tento zákon na stole. Jsem přesvědčen o tom, že reakce, které tady byly, nepadaly na úrodnou půdu, protože lidé v této zemi, kteří se setkali s pracovními úřady, vědí, že se ne vždy setkali se vstřícností, ale nejen proto, že by úředníci nechtěli pomoct, ale často měli nekoncepční, nesladěné údaje. Úřad od úřadu se to liší. A dnes my potřebujeme, aby bylo možné přesunout úředníky, kteří na pracovních úřadech pracují, třeba i z jednoho úřadu na druhý, ale proto, protože v každé lokalitě je jiná nezaměstnanost a je potřeba v některých krajích v tuto chvíli pomoci, v některých krajích naopak můžeme z těchto principů slevit.

Myslím si, že je dobré, aby se tento zákon podpořil, a žádám Sněmovnu, aby se k tomu připojila. Děkuji. (Potlesk z pravé části Sněmovny.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A pan poslanec Pavel Kováčik se opět ještě hlásí před tou řadou řádných přihlášek, protože má přednostní právo. To je faktická?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Je to jen krátká faktická. Já chci říci, že vím dobře, že práce úředníka v první linii je jedna z nejtěžších úřednických prací vůbec, že to vůbec není jednoduchá práce. Ale jestli je budeme přesouvat ještě navíc po republice, jak jim zajistíme bydlení atd. atd.? To jsou přesně ty drobnosti, pro které jsem chtěl, aby se věc vzala zpátky, přizvali se k přípravě toho textu, ne až k projednávání ve výborech, tam to přece má být samozřejmé, k přípravě toho textu a k předložení odborníci, zástupci i ze stran opozice.

Takže jen reaguji na to, jak pan předkladatel nebo zástupce předkladatelů se nás snažil přesvědčit, že si přece naši odborníci mohou říci na výborech. Pokud vím, tak původní návrh byl projednávat to ve velmi zkráceném režimu a to by na výboru k tomu kteříkoli opoziční poslanci už nemohli říct ani píp, protože žádné projednání ve výborech by se bývalo nekonalo.

Takže znovu prosím, stáhněme to, pojďme se k tomu bavit všichni napříč. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Chcete reagovat? Prosím.

 

Poslanec Martin Vacek: Já jen krátce technicky. Je potřeba si ještě jednou zopakovat: Myšlenka reorganizace pracovního úřadu není extrémně nová. Já nejsem ten, který si uzurpuje to, že musí říct: Nikdy přede mnou tento nápad nikdo nevyslovil. Tak ješitný rozhodně nejsem. A naopak mě mrzí, že v tuto chvíli v této Sněmovně je velmi málo těch, kteří si dokážou seriózně přiznat, že to nechali ležet celé minulé období na stole, nezvedli to, nechali naše lidi, naše absolventy škol, kteří šli po skončení školy na pracovní úřad, naše lidi, kteří byli propuštěni z fabrik, kteří museli na pracovní úřad, aby absolvovali takovéto martyrium, aby běhali od úřadu k úřadu, aby se na jednotlivých pracovištích úřadu práce dozvídali, že tam pro ně nic není nebo že je podhodnocena jejich práce.

Já myslím, že je škoda, že to tady nikdo nezvedne a neřekne seriózně: My jsme to minulé období neřešili, z jakéhokoli důvodu. Je to na stole, máme to zpracované v této podobě, chceme a jsme přístupni diskusi, proč v tuto chvíli říkáme tomuto národu, že to chceme blokovat? Já to blokovat nebudu! (S důrazem a poboucháním do řečnického pultu. Ozývá se i menší potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Drábek se přihlásil. (Námitka poslance Kováčika, že chtěl reagovat.) Ale pan ministr vás může předehnat v tuto chvíli. Prosím pana ministra, kdyby se ujal slova, pan poslanec Kováčik může až po něm.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Dobré dopoledne, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Nebudu mluvit tak dlouho jako pan poslanec Sobotka, pokusím se jenom krátce reagovat na některé věcné připomínky a vystoupení, která byla směřována ke mně.

Co se týká lidského kapitálu při předpokládané organizační změně, chci ujistit všechny kolegy, kteří by o tom měli nějaké pochybnosti, že lidský kapitál skutečně využijeme. Předpokládám, že ty pracovníky, které nebudeme moci využít z důvodů úspory, protože se zkumulují některé agendy, které dnes jsou prováděny na každém úřadu práce zvlášť, do větších celků, tak naopak budeme schopni posílit kontrolní činnost, zejména kontrolní činnost z oblasti nelegálního zaměstnávání a zneužívání sociálních podpor.

Co se týká čerpání evropských fondů, tam je kontinuita při přechodu právní subjektivity na základě případně schváleného tohoto návrhu zákona vyřešena na úrovni řídících orgánů jednotlivých operačních programů.

Co se týká centralizace poskytování služeb, tak bych chtěl všechny starosty i nestarosty i občany ujistit, že poskytování služeb na kontaktních místech zůstane, tedy v žádném případě nebude nikdo, kdo hledá práci, nucen jezdit 160 km do příslušného krajského města, to si myslím, že by mohlo skutečně napadnout jenom někoho, kdo s takovou prací nemá žádné zkušenosti. A troufám si říct, že mě něco takového skutečně nenapadlo, že by mohl někdo předpokládat, že budeme nutit nezaměstnané jezdit 160 km daleko vyřídit svoji agendu vůči úřadu práce, to opravdu ne, to vás ujišťuji.

Co přinese změna občanům, o tom tady mluvil již předkladatel. Takže jen zopakuji, že občanům by ta technická, organizační změna měla přinést zvýšení klientského přístupu a zlepšení nastavení té celostátní laťky tak, aby ta laťka nebyla různá region od regionu. A znovu jen zdůrazním slova, která jsem řekl v poslední větě: Jedná se o technicko-organizační změnu, nikoliv o změnu systému, o změnu systému práce. V návrhu není ani jediná věcná změna, která by se dotkla vnějšího světa kromě úřadů práce a mně svěřeného resortu. Proto prosím, aby to bylo vnímáno jako skutečně vnitřní organizační záležitost resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, která nebude mít žádný vliv na vnější agendy vůči občanům, vůči jiným resortům, vůči komukoli jinému, než jsou lidé uvnitř mého resortu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy... A vidím tady faktickou, prosím pan poslanec Krátký. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP