Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Třebický

Schůze: 16, 21, 29, 37, 38, 39, 40

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 32
části č. 30-31, část č. 34 (18. 2. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

Bod č. 5
část č. 15, část č. 17 (8. 7. 1994), část č. 20 (9. 7. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 11
části č. 5-6 (14. 3. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

VI. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 297
část č. 4 (5. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

XXI. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1968) - prvé čtení
část č. 15 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. (sněmovní tisk 2086) - prvé čtení
část č. 21 (8. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

15. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1968 - třetí čtení
část č. 14 (13. 3. 1996), část č. 25 (14. 3. 1996)

20. Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2075 - prvé čtení
část č. 15 (13. 3. 1996)

53. Informace rozpočtového výboru o projednání informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik předložených Exportní a garanční pojišťovací společností a. s.
část č. 26 (14. 3. 1996)

54. Informace rozpočtového výboru o projednání informace o zvýhodněném financování, předložené Českou exportní bankou a. s.
část č. 26 (14. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP