Sněmovní tisky
Klára Kocmanová - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 6 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 321/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 59/2023 Sb.
 354/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25. 6. 2024)
 438/0 Novela z. o elektronických úkonech a autorizované konverzi - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 327/2023 Sb.
 504/0 Novela z. o návykových látkách Poslanecký návrh zákona Odesíláno do Senátu
 532/0 Novela z. o audioviz. dílech a podpoře kinematografie - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 429/2023 Sb.
 680/0 N.z., kt. se mění někt. zák. v oblasti veřej.zdrav.pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25. 6. 2024)


ISP (příhlásit)