Sněmovní tisk 680/0
N.z., kt. se mění někt. zák. v oblasti veřej.zdrav.pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t068000.pdf (Dokument PDF, 505 KB)t068000.docx (Dokument DOCX, 47 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0680a0.pdf (Dokument PDF, 91 KB)t0680a0.docx (Dokument DOCX, 37 KB)

Rozesláno poslancům

19. dubna 2024 v 12:43
ISP (příhlásit)