Pozvánka na schůzi č. 28 (17. dubna 2024)

Související sněmovní tisky

569 Novela z. o vodách (vodní zákon)

579 Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

637 Vl.n.z.o veřejné hydrometeorologické službě

Související dokumenty EU

17071/23 Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union on submitting proposals for amendment of Appendices II and III of the Convention on the Conservation of European wildlife and natural habitats with a view to the meeting of the Standing Committee of the Convention - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie k předkládání návrhů na změnu příloh II a III Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť s ohledem na zasedání Stálého výboru Úmluvy
ISP (příhlásit)