Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 37účast možná pouze distanční formou (28. dubna 2021)
č. 36pro pozv. hosty i veřejnost formou videokonf. (31. března 2021)
č. 35účast veřejnosti distanční formou (17. března 2021)
č. 34účast veřejnosti distanční formou (17. února 2021)
č. 33účast veřejnosti distanční formou; upravená (3. února 2021)

další

Zápisy z jednání

č. 36 (31. března 2021)
č. 35 (17. března 2021)

další

Usnesení

č. 178k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /ST 731/ (28. dubna 2021)
č. 177k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů /ST 954/ (28. dubna 2021)
č. 181ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu - Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu, COM (2021) 82 final (28. dubna 2021)
č. 180k nominaci do Platformy pro monitoring plnění SPŽP 2030 Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nominuje do Platformy pro monitoring plnění SPŽP 2030 poslankyni Danu Balcarovou. (28. dubna 2021)
č. 179k prioritám vlády v oblasti životního prostředí v rámci předsednictví ČR EU v roce 2022 (28. dubna 2021)

další

Semináře

Kulatý stůl k novele vodního zákona ve vazbě na předcházení havárií13. května 2021
Kulatý stůl k novele vodního zákona ve vazbě na předcházení havárií
Online kulatý stůl pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslanců Evy Fialové a Františka Elfmarka dne 13. května 2021 od 13:00 do 15:00 hodin.
Kulatý stůl k novele zákona o myslivosti30. března 2021
Kulatý stůl k novele zákona o myslivosti
Online kulatý stůl pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou předsedkyně výboru Ing. Dany Balcarové dne 30. března 2021 od 13:00 do 15:00 hodin.
Oběhové hospodářství III: Nová legislativa v praxi - jsme na cestě koběhovému hospodářství?16. února 2021
Oběhové hospodářství III: Nová legislativa v praxi - jsme na cestě koběhovému hospodářství?
Online seminář pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslance Františka Elfmarka dne 16. února 2021 od 9:00 do 14:00 hodin.
Co si odneseme z kauzy Bečva? Proces při šetření příčin a zmírňování následků průmyslových havárií na vodách a komunikace státní správy s veřejností11. prosince 2020
Co si odneseme z kauzy Bečva? Proces při šetření příčin a zmírňování následků průmyslových havárií na vodách a komunikace státní správy s veřejností
Videokonferenční seminář „Co si odneseme z kauzy Bečva? Proces při šetření příčin a zmírňování následků průmyslových havárií na vodách a komunikace státní správy s veřejností“ se koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové.
European Green Deal – cesta k prosperitě Evropy?8. prosince 2020
European Green Deal – cesta k prosperitě Evropy?
Videokonferenční parlamentní seminář "European Green Deal – cesta k prosperitě Evropy?"se koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové v úterý 8. prosince 2020 od 14:00 do 17:00 hod.

další
ISP (příhlásit)