Sněmovní tisk 127
Novela z. o mimoř. opatřeních při epidemii onem. COVID-19

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 1. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 127/0 dne 20. 1. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 33/22, PID ALBSC9QHGAEP.


  Předsedkyně vyhlásila na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 20. 1. 2022 rozhodla, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 13).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 20. 1. 2022.
  Určila zpravodaje: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a přikázala návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 2. 2022 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 2. 2022 na 8. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 2. 2022 na 8. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 58, usnesení č. 90).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 2. 2022 poslancům jako tisk 127/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 2. 2022 poslancům jako tisk 127/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16., 18. 2. 2022 na 9. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 96).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 2. 2022.
  Prezident zákon podepsal 21. 2. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 2. 2022.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 2. 2022.

Zákon vyhlášen 25. 2. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 39/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
297Eva Decroix21553-33332.docx (91 KB) 1. 2. 2022 v 10:34:04
301Ivo Vondrák21557-33307.docx (25 KB) 24. 1. 2022 v 14:12:40
303Drahoslav Ryba21559-33309.docx (63 KB) 25. 1. 2022 v 09:34:43
305Petr Gazdík21561-33311.docx (19 KB) 25. 1. 2022 v 10:36:18
306Jan Hrnčíř21562-33312.docx (14 KB) 25. 1. 2022 v 10:38:03
317Eva Decroix21573-33357.docx (79 KB) 1. 2. 2022 v 19:46:28
319Ivo Vondrák21575-33333.docx (27 KB) 1. 2. 2022 v 10:48:35


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, krizové řízení, ochranné zařízení, zdraví veřejnosti, zdravotní politika, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)