Sněmovní tisk 222
Novela z. o svobodném přístupu k informacím - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 5. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 222/0 dne 19. 5. 2022.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 5. 2022 (usnesení č. 57). Určil zpravodaje: JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 269).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 7. 2022 na 31. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 7. 2022 na 31. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 222/3, který byl rozeslán 12. 7. 2022 v 12:17.

 • G
  • Ústavně-právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 7. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 222/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 7. 2022 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 82, usnesení č. 334).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 7. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 284, dokument 284/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2022 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 7. 2022 a přijal usnesení č. 184, které bylo rozdáno jako tisk 284/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 9. 8. 2022 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 284/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 8. 2022 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 284/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 8. 2022 na 28. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 553).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 8. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 8. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 8. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2022.

Zákon vyhlášen 31. 8. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 241/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
972Václav Král22228-34533.docx (52 KB) 22. 6. 2022 v 10:44:49
1018Jan Bartošek22274-34612.docx (20 KB) 7. 7. 2022 v 12:27:13
1019Jan Bartošek22275-34613.docx (20 KB) 7. 7. 2022 v 12:27:13
1027Jakub Michálek22283-34631.docx (32 KB) 8. 7. 2022 v 15:07:19
1038Radek Vondráček22294-34645.docx (27 KB) 12. 7. 2022 v 10:32:13


Deskriptory EUROVOCu: politika výzkumu, právo na informace, veřejná funkce, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)