Členové - Volební kraj Hlavní město Praha

JménoVolební kraj KlubVýbor(y)KomiseDelegace
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. Hlavní město Praha ANO VZ
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. Hlavní město Praha STAN ÚPV, ZAVSKÚČR
Ing. Roman Bělor Hlavní město Praha STAN VEZ, ZAV
Marek Benda Hlavní město Praha ODS MIV, ORGV, ZAV, ÚPVSKÚČR, SKBIS
Ing. Lubomír Brož Hlavní město Praha ANO VOV, VVKMT
Mgr. Jana Černochová Hlavní město Praha ODS 
PharmDr. Petr Fifka Hlavní město Praha ODS VEZ, VZVK, SKVZ, SKHHSDMPU
Mgr. Jiří Kobza Hlavní město Praha SPD VŽP, ZAVSKÚZSI
Mgr. Ondřej Kolář Hlavní město Praha TOP09 VEZ, ÚPVSKHH, SKÚČR, SKBISSDPSRE
Robert Králíček Hlavní město Praha ANO VB, VSRSKHH, SKBIS, SKNÚKIB, SKVZSDNATO
Mgr. Jan Lacina Hlavní město Praha STAN VOV, VVKMTSKNBÚSDPSRE
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Hlavní město Praha Piráti ÚPVSKBIS
Ing. Patrik Nacher Hlavní město Praha ANO RV, ORGV, HVVK
Mgr. Hayato Okamura Hlavní město Praha KDU-ČSL PV, ZAVSDOBSE
Ing. Markéta Pekarová Adamová Hlavní město Praha TOP09 ORGV
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA Hlavní město Praha KDU-ČSL VZSKPKPS, SKKPO
PhDr. Olga Richterová, Ph.D. Hlavní město Praha Piráti ORGVSKPKPS, SKVZ, SKNBÚ, SKÚZSI
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Hlavní město Praha ODS PV, VZ
Mgr. Milada Voborská Hlavní město Praha STAN VOV, VSRSKCEÚ
Milan Wenzl Hlavní město Praha ANO KV, VSR
Mgr. Renáta Zajíčková Hlavní město Praha ODS PV, VVKMT, VZSKPKPS, SKRRP, SKNBÚ
Michal Zuna Hlavní město Praha TOP09 VB, VSRSKFAÚSDSEI
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. Hlavní město Praha ODS VB, VOSKÚZSI, SKNÚKIB, SKVZSDNATOISP (příhlásit)