Členové - Skupina ČR - Spolková republika Německo

JménoVolební kraj KlubVýbor(y)KomiseDelegace
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. Hlavní město Praha ANO VZ
Mgr. Andrea Babišová, MBA Moravskoslezský ANO VEZ, VSP
prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. Hlavní město Praha STAN MIV, ÚPVSKÚČR
Ing. Jan Bartošek Jihočeský KDU-ČSL ORGVSKÚZSI, SKPKPS, SKVZ
Ing. Jan Bauer Jihočeský ODS VSP, HVSDOBSE
Ing. Petr Beitl Liberecký ODS ZAV, VEZSDNATO
Ing. Roman Bělor Hlavní město Praha STAN ZAV, VEZ
Mgr. Ondřej Benešík Zlínský KDU-ČSL VEZ, ZAVSDPSRE
Ing. Josef Bernard Plzeňský STAN RV, VŽP
Martin Exner Středočeský STAN VEZ, VBSKHH, SKRRP
MUDr. Kamal Farhan Plzeňský ANO KV, VZ
Ing. Eva Fialová Ústecký ANO VŽP, VSR
PharmDr. Petr Fifka Hlavní město Praha ODS VZ, VEZ, PVVK, SKHH, SKVZSDMPU
Ing. Jiří Hájek Pardubický STAN HV, VO
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. Královéhradecký TOP09 VVVKM, PVVK, SKRRP
Mgr. Šimon Heller Jihočeský KDU-ČSL VB, VVVKMSKNÚKIB
Jan Jakob Středočeský TOP09 VMZ, RV, ORGV
Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA Ústecký ANO ZAV, ÚPVSKÚČRSDNATO, SDSEI, SDMPU
Ing. Věra Kovářová Středočeský STAN ORGV
Jan Kuchař Karlovarský STAN RV, VZSKÚZSI
Ing. Martin Kukla Vysočina ANO RV, HVSKGIBS, SKCEÚ
Mgr. Jan Lacina Hlavní město Praha STAN VMZ, VVVKMSKNBÚSDPSRE
Mgr. Helena Langšádlová Středočeský TOP09 ZAV, VSRSKHHSDNATO
Ing. Petr Liška Ústecký STAN VSR, VOSKGIBS
PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA Plzeňský ANO VZ, VSRSDPSRE
MUDr. Jiří Mašek Královéhradecký ANO VB, VZSKGIBS
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D. Hlavní město Praha Piráti ÚPVSKBIS
Mgr. Marek Novák, MBA Zlínský ANO HVSKKPO, SKHH
Mgr. Martina Ochodnická Vysočina TOP09 VSP, VZSDMPU
Mgr. Hayato Okamura Hlavní město Praha KDU-ČSL ZAV, PVSKHHSDOBSE
Mgr. Eliška Olšáková Zlínský STAN VSRSKPKPS
Ing. Markéta Pekarová Adamová Hlavní město Praha TOP09 ORGV
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová Středočeský ANO ZAV, VEZSKPKPSSDMPU
PhDr. Michael Rataj, Ph.D. Moravskoslezský STAN VSP, HV
PhDr. Olga Richterová, Ph.D. Hlavní město Praha Piráti ORGVSKÚZSI, SKPKPS, SKVZ, SKNBÚ
MgA. Pavel Svoboda, Ph.D. Pardubický TOP09 MIV, VVVKM
David Štolpa Jihomoravský ANO RV, VSR
MUDr. Róbert Teleky, MBA Zlínský KDU-ČSL VZ, HV
prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Středočeský ANO MIV, PV, ÚPVSKÚČR, SKRRP
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. Jihočeský STAN VSP, VSRSKNÚKIBSDMPU
Ing. Miroslav Zborovský Jihomoravský KDU-ČSL RV, KV
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. Plzeňský TOP09 ISP (příhlásit)