Text smlouvy vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 2 pod číslem 2/2019 Sb. m. s. je přístupný na těchto stránkách:

Sbírka zákonů

19. 6. 2024, částka 167

167/2024 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

19. 6. 2024, částka 166

166/2024 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

19. 6. 2024, částka 165

165/2024 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

19. 6. 2024, částka 164

164/2024 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

19. 6. 2024, částka 163

163/2024 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

19. 6. 2024, částka 162

162/2024 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

18. 6. 2024, částka 161

161/2024 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti

18. 6. 2024, částka 160

160/2024 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin

18. 6. 2024, částka 159

159/2024 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

18. 6. 2024, částka 158

158/2024 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta

18. 6. 2024, částka 157

157/2024 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu

17. 6. 2024, částka 156

156/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 6/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

17. 6. 2024, částka 155

155/2024 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

17. 6. 2024, částka 154

154/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na strukturu a náležitosti záznamů o poskytnutí a využití údajů a o přístupu do informačního systému veřejné správy

17. 6. 2024, částka 153

153/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy

17. 6. 2024, částka 152

152/2024 Sb. Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění

13. 6. 2024, částka 151

151/2024 Sb. Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Frymburk

13. 6. 2024, částka 150

150/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2015 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

13. 6. 2024, částka 149

149/2024 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona

12. 6. 2024, částka 148

148/2024 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 7. a 8. června 2024

12. 6. 2024, částka 147

147/2024 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

12. 6. 2024, částka 146

146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu

12. 6. 2024, částka 129

129/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb, ve znění pozdějších předpisů

11. 6. 2024, částka 145

145/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění vyhlášky č. 112/2017 Sb.

11. 6. 2024, částka 144

144/2024 Sb. Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 52/23 ve věci návrhu na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 a 23 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 202/2017 Sb., a vyslovení neústavnosti § 62 odst. 1 a § 72 odst. 3 a 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2023

11. 6. 2024, částka 143

143/2024 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

11. 6. 2024, částka 142

142/2024 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou

Kalendář

PoÚtStČtSoNe
květen
20212223242526
2728293031  
červen
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
červenec
1234567
891011121314


ISP (příhlásit)