Předpis 157/2013 Sb.

Citace157/2013 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Částka70 (21. 6. 2013)
Účinnostod 1. 9. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
714 Novela z. o Vězeňské službě a justiční stráži ČR

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 157/2013 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 
93/2001rušíVyhláška Ministerstva spravedlnosti o hospodářské činnosti Vězeňské služby České republiky 
Vztahuje se k
555/1992??Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 
555/1992??Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 
293/1993??Zákon o výkonu vazby 
169/1999??Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 
30/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
460/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
93/2001??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o hospodářské činnosti Vězeňské služby České republiky 
93/2001??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o hospodářské činnosti Vězeňské služby České republiky 
362/2003??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
436/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
413/2005??Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
267/2006??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců 
342/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 
129/2008??Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 
274/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
341/2011??Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 
357/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
375/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě 
Vztahováno k
303/2013??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 
65/2017??Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
111/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 
165/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 


ISP (příhlásit)