Předpis 87/1964 Sb.

Citace87/1964 Sb.
NázevVyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech
Částka38 (27. 5. 1964)
Účinnostod 1. 7. 1964, zrušeno dnem 31. 1. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1960novelizujeVyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají pravidla silničního provozu 
87/1964novelizujeVyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech 
Derogace pasivní
87/1964novelizujeVyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech 
167/1969novelizujeVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech 
95/1970novelizujeVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech 
3/1972novelizujeVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech 
174/1980novelizujeVyhláška federálního ministerstva vnitra o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění 
12/1997novelizujeZákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 
65/1998novelizujeVyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
31/2001rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů 


ISP (příhlásit)