Předpis 73/1966 Sb.

Citace73/1966 Sb.
NázevVyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci
Částka29 (28. 9. 1966)
Účinnostod 1. 1. 1967, zrušeno dnem 1. 1. 1977

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
103/1970novelizujeVyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se doplňují a upravují přílohy k vyhláškám č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, a č. 76/1966 Sb., o oVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce 
95/1976rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném třídění základních prostředků 


ISP (příhlásit)