Předpis 103/1970 Sb.

Citace103/1970 Sb.
NázevVyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se doplňují a upravují přílohy k vyhláškám č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, a č. 76/1966 Sb., o oVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce
Částka34 (30. 11. 1970)
Účinnostod 1. 1. 1971, zrušeno dnem 1. 1. 1981

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
73/1966novelizujeVyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci 
76/1966novelizujeVyhláška ministerstva financí o odpisování základních prostředků 
Derogace pasivní
94/1980rušíVyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků 


ISP (příhlásit)