Předpis 63/1986 Sb.

Citace63/1986 Sb.
NázevZákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci
Částka22 (3. 11. 1986)
Účinnostod 1. 1. 1987, zrušeno dnem 1. 1. 2003
ProjednáváníČeská národní rada, 1986 - 1990
9 Vládní návrh zákona o České zem. a potrav. inspekci

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
122/1962novelizujeZákon o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci 
Derogace pasivní
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů1
145/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.2
102/2001novelizujeZákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)3
146/2002rušíZákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů4


ISP (příhlásit)