Předpis 399/2002 Sb.

Citace399/2002 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
Částka140 (28. 8. 2002)
Účinnostod 28. 8. 2002
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
347/2005rušíZákon, kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území) 


ISP (příhlásit)