Předpis 384/2017 Sb.

Citace384/2017 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Částka134 (23. 11. 2017)
Účinnostod 1. 1. 2018

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
37/1992novelizujeVyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 
Vztahuje se k
141/1961na základěZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
99/1963na základěObčanský soudní řád 
6/2002na základěZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
182/2006na základěZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
292/2013na základěZákon o zvláštních řízeních soudních 


ISP (příhlásit)