Předpis 322/2013 Sb.

Citace322/2013 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Částka123 (10. 10. 2013)
Účinnostod 1. 1. 2014

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
37/1992novelizujeVyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 
Vztahuje se k
6/2002na základěZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 


ISP (příhlásit)