Předpis 38/1948 Sb.

Citace38/1948 Sb.
NázevZákon o Národní bance Československé
Částka18 (9. 4. 1948)
Účinnostod 24. 4. 1948, zrušeno dnem 1. 1. 1990
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
905 Vládní návrh zákona . o Národní bance Československé.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
347/1920rušíZákon o akciové bance cedulové 
139/1945rušíDekret presidenta republiky o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé 
Derogace pasivní
31/1950novelizujeZákon o Státní bance československé1
158/1989rušíZákon o bankách a spořitelnách2


ISP (příhlásit)