Předpis 43/1948 Sb.

Citace43/1948 Sb.
NázevZákon o zemědělském úvěru
Částka20 (10. 4. 1948)
Účinnostod 10. 4. 1948, zrušeno dnem 1. 1. 1990
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
1066 Vládní návrh zákona o zemědělském úvěru.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
24/1946novelizujeZákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským 
39/1946novelizujeZákon o drahotním přídavku poživatelů státních odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě některých jejich právních poměrů 
Derogace pasivní
12/1950novelizujeVládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru 
2/1951novelizujeVládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru 
45/1952novelizujeVládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru 
158/1989rušíZákon o bankách a spořitelnách1


ISP (příhlásit)