Předpis 361/1999 Sb.

Citace361/1999 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.
Částka111 (30. 12. 1999)
Účinnostod 1. 3. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
194 Návrh novely zák. o státní památkové péči

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči 
Derogace pasivní
61/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1


ISP (příhlásit)