Předpis 194/2011 Sb.

Citace194/2011 Sb.
NázevVyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování
Částka70 (15. 7. 2011)
Účinnostod 15. 7. 2011, zrušeno dnem 19. 8. 2013
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
270/2004rušíVyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování 
347/2004rušíVyhláška o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu 
431/2006rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování 
603/2006rušíVyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti 
604/2006rušíVyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti 
241/2007rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb. o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti 
283/2008rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu 
235/2009rušíVyhláška o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond 
98/2010rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti 
356/2010rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb.   
357/2010rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb.   
Derogace pasivní
240/2013rušíZákon o investičních společnostech a investičních fondech 
Vztahuje se k
189/2004na základěZákon o kolektivním investování 


ISP (příhlásit)