Předpis 270/2004 Sb.

Citace270/2004 Sb.
NázevVyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
Částka87 (30. 4. 2004)
Účinnostod 1. 5. 2004, zrušeno dnem 15. 7. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
431/2006novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování 
194/2011rušíVyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování 


ISP (příhlásit)