Předpis 175/1992 Sb.

Citace175/1992 Sb.
NázevVyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
Částka37 (16. 4. 1992)
Účinnostod 16. 4. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
298/2005novelizujeVyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů 


ISP (příhlásit)