Předpis 110/1970 Sb.

Citace110/1970 Sb.
NázevVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež
Částka35 (8. 12. 1970)
Účinnostod 1. 1. 1971, zrušeno dnem 1. 9. 1979

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
87/1967rušíVyhláška ministerstva školství o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež 
124/1967novelizujeVyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež 
Derogace pasivní
93/1979rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech 


ISP (příhlásit)