Předpis 124/1967 Sb.

Citace124/1967 Sb.
NázevVyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež
Částka46 (27. 12. 1967)
Účinnostod 1. 1. 1968, zrušeno dnem 1. 9. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
102/1964novelizujeVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
Derogace pasivní
110/1970novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež 
93/1979novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech 
149/1988novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
467/1992novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu 
221/1996rušíVyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 


ISP (příhlásit)