Předpis 221/2021 Sb.

Citace221/2021 Sb.
NázevZákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)
Částka92 (9. 6. 2021)
Účinnostod 1. 12. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
634 N. z. - zahrádkářský zákon

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 221/2021 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
503/2012??Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)