Schválený pořad a stav projednávání 24. schůze

Od 1. 11. 1994 14:00 do 3. 11. 1994 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1193 - 1196 a 1230 - 123 -   

 2. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na vyjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1193/ -   

 3. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na vyjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, /sněmovní tisk 1238/ -   

 4. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisky 1238 - 1247/ -   

Zákony -

 1. 3.

  Návrh na vzetí zpět návrhu poslance L. Blažka na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /návrh zákona uveden ve sněmovním /sněmovní tisk 1149/ -   

 2. 3.

  Návrh na vzetí zpět návrhu poslance Ladislava Blažka na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1149/ -   

 3. 4.

  Návrh na vzetí zpět návrhu poslankyně H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /návrh zákona uveden ve sněmovním /sněmovní tisk 213/ -   

 4. 4.

  Vládní návrh zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, /sněmovní tisk 1136, 1261/ -   

 5. 5.

  Vládní návrh zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. /sněmovní tisk 1000, 1146/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 6. 5.

  Vládní návrh zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů /sněmovní tisk 1136/ -   

 7. 6.

  Vládní návrh zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. /sněmovní tisk 1000/ -   

Smlouvy -

 1. 6.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Bangkoku dne 2. února 1994 /sněmovní tisk 1102/ -   

Zákony -

 1. 7.

  Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích /sněmovní tisk 1113/ -   

Smlouvy -

 1. 7.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Lisabonu dne 24. května 1994 /sněmovní tisk 1103/ -   (Schváleno)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 8.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1994 /sněmovní tisk 1211/  

Zákony -

 1. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník /sněmovní tisk 1125/ -   

 2. 9.

  Vládní návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce /sněmovní tisky 1148/ -   

 3. 10.

  Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. /sněmovní tisk 1113, 1262/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Smlouvy -

 1. 11.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Lisabonu dne 24. května 1994 /sněmovní tisk 1103/ -   

Zákony -

 1. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci /sněmovní tisk 1124/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 12.

  Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže   

 2. 13.

  Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání   

Zákony -

 1. 14.

  Návrh poslance Josefa Bejčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, /sněmovní tisk 991, 1162/ -   

 2. 14.

  Návrh posl. J. Bejčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisky 991 a 1162/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 15.

  Rezignace členky Rady Českého rozhlasu   

Zákony -

 1. 15.

  ho jednání z 23. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisky 747 a 748/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 16.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů   

Zákony -

 1. 16.

  Návrh posl. J. Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisky 966 a 1060/ -   

 2. 17.

  Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb., č. 170/1993 Sb. a č. 155/1994 Sb. /sněmovní tisk 1175, 1295/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 3. 18.

  Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., /sněmovní tisk 747, 748/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 19.

  Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny   

 2. 20.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 3. 21.

  Program sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 /sněmovní tisk 1043/  

 4. 21.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 5. 22.

  Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky /sněmovní tisk 1145/  

 6. 22.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů   

 7. 23.

  Informace o současném stavu a navrhovaných řešeních pohledávek Fondu národního majetku po lhůtě splatnosti - předkládá se na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 427/II. z 21. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1171/  

 8. 23.

  Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky   

 9. 24.

  Program sociální prevence a prevence kriminality aktuální stav a východiska do roku 1996, /sněmovní tisk 1043, 1284/  

Zákony -

 1. 24.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., a mění a doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona ČNR č. 285/1991 Sb., zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 1137/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 25.

  Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky, /sněmovní tisk 1145, 1250/  

Zákony -

 1. 25.

  Návrh posl. M. Čapka a J. Ortmana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě /sněmovní tisk 1138/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 26.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 27. září do 31. října 1994   

 2. 26.

  Informace o současném stavu a navrhovaných řešeních pohledávek Fondu národního majetku po lhůtě splatnosti /sněmovní tisk 1171, /  (Schváleno)  

 3. 27.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 27. září do 31. října 1994.   

Zákony -

 1. 27.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., a mění a doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona ČNR č. 285/1991 Sb., zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 1137, 1266/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 2. 28.

  Návrh poslanců Miroslava Čapka a Jaroslava Ortmana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, /sněmovní tisk 1138, 1267/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 29.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 27. září do 31. října 1994 /sněmovní tisk 1283/  

 2. 30.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 27. září do 31. října 1994   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze