Sněmovní tisk 1138
Zákon, kterým se mění zákon č. 153/94 Sb. a zákon č. 154/199

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1994-08-23 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Ortman Jaroslav.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1138.
  Návrh zákona 6.09.1994 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 1.09.1994 usnesení č. 389 rozdané jako tisk 1135. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 58 dnů od rozdání poslancům a vydal 20.10.1994 usnesení č. 428 rozdané jako tisk 1277. Určil garančním výborem Branný a bezpečnostní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Ústavně právní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1267.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 8.09.1994 na 22. schůzi schválen (usnesení č. 450).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 1.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 484).


ISP (příhlásit)