Sněmovní tisk 1113
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu st. správy v energet

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S


ISP (příhlásit)