Sněmovní tisk 1137
Novela zák. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-07-28 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Skalický Jiří.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1137.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 1.09.1994 usnesení č. 385 rozdané jako tisk 1133. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 58 dnů od rozdání poslancům a vydal 20.10.1994 usnesení č. 431 rozdané jako tisk 1279. Určil garančním výborem Hospodářský výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1266.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 8.09.1994 na 22. schůzi schválen (usnesení č. 450).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 1.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 484).


ISP (příhlásit)