Sněmovní tisk 1149
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 229/1991, úprava vlast.vz

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1994-08-04 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Blažek Ladislav.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1149.
  Návrh zákona 13.09.1994 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 8.09.1994 usnesení č. 393 rozdané jako tisk 1152. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona a vydal 8.09.1994 usnesení č. 393 rozdané jako tisk 1153. Určil garančním výborem Zemědělský výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Ústavně právní výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 27.09.1994 na 23. schůzi schválen (usnesení č. 456).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 27.09.1994 na 23. schůzi zamítnut (usnesení č. 457).


ISP (příhlásit)