Sněmovní tisk 1136
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-07-13 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Novák Jiří.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1136.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 1.09.1994 usnesení č. 384 rozdané jako tisk 1132. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 50 dnů od rozdání poslancům a vydal 20.10.1994 usnesení č. 429 rozdané jako tisk 1278. Určil garančním výborem Ústavně právní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Ústavně právní výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1261.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 8.09.1994 na 22. schůzi schválen (usnesení č. 450).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 1.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 484).


ISP (příhlásit)