Sněmovní tisk 1211
Zpráva o plnění státního rozpočtu za I. pololetí 1994

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS V Č Zprava

Úplný název: Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu za I. pololetí 1994
Autor: VLÁDA
Předloženo: 13.10.1994
Rozesláno všem poslancům 11. 10. 1994 jako sněmovní tisk 1211.
Organizační výbor určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal zprávu k projednání výborům: Rozpočtový výbor.


ISP (příhlásit)