Sněmovní tisk 1125
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-08-26 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Dyba Karel.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1125.

  Zásady zákona projednány jako tisk 532.

 • Organizační výbor určil garančním výborem Ústavně právní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Ústavně právní výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1264.
    Návrh zákona 15.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 536).
   • PREZIDENT
   • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16.12.1994.
    Prezident zákon podepsal 22.12.1994.
   • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

    Zákon vyhlášen 30. 12. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 267/1994 Sb.    Hesla věcného rejstříku: Politika bytová, Zákoník občanský

    Hesla Přehledu legislativní činnosti: ObčanISP (příhlásit)