Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 31 (20. června 2024)
č. 30 (6. června 2024)

Zápisy z jednání

č. 30 (6. června 2024)
č. 29 (9. května 2024)

Usnesení

č. 149k informaci o průběhu a výsledcích neformálního zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí NATO, které se konalo v Praze ve dnech 30. - 31. května t. r. (20. června 2024)
č. 148k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 681/ (20. června 2024)
č. 147k vyslání delegace zahraničního výboru na meziparlamentní konferenci ke Společné zahraniční a bezpečnostní politice a Společné bezpečnostní a obranné politice EU (6. června 2024)
č. 146k návrhu závěrečného účtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky za rok 2023 (6. června 2024)
č. 145k 8092/24, JOIN(2024) 12 final Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině a k 8090/24, JOIN(2024) 11 final Společné sdělení Radě - Poskytnutí naléhavé podpory Ukrajině díky využití příjmů z imobilizovaného ruského majetku (6. června 2024)ISP (příhlásit)