Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 44neveřejná (14. května 2020)
č. 43neveřejná (30. dubna 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 43 (30. dubna 2020)
č. 42 (2. dubna 2020)

další

Usnesení

č. 147k prospěšnosti zapojení Tchaj-wanu do činnosti Světové zdravotnické organizace (14. května 2020)
č. 146k výhružné listině velvyslanectví Čínské lidové republiky doručené Kanceláři prezidenta České republiky ve věci plánované cesty někdejšího předsedy Senátu J. Kubery na Tchaj-wan (14. května 2020)
č. 145k návrhu závěrečného účtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky za rok 2019 (14. května 2020)
č. 144k vládnímu návrhu,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 10. července 2019 v Tbilisi /sněmovní tisk 594/ (30. dubna 2020)
č. 143k vládnímu návrhu,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 20. května 2019 v Praze /sněmovní tisk 533/ (30. dubna 2020)

další
ISP (příhlásit)