Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 32 (10. července 2024)
č. 31 (20. června 2024)
č. 30 (6. června 2024)
č. 29uzavřené jednání (9. května 2024)
č. 28rozšířená pozvánka (14. března 2024)

další

Zápisy z jednání

č. 31 (20. června 2024)
č. 30 (6. června 2024)

další

Usnesení

č. 151k volbě předsedy zahraničního výboru (10. července 2024)
č. 150k volbě nových ověřovatelů zahraničního výboru (10. července 2024)
č. 149k informaci o průběhu a výsledcích neformálního zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí NATO, které se konalo v Praze ve dnech 30. - 31. května t. r. (20. června 2024)
č. 148k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 681/ (20. června 2024)
č. 147k vyslání delegace zahraničního výboru na meziparlamentní konferenci ke Společné zahraniční a bezpečnostní politice a Společné bezpečnostní a obranné politice EU (6. června 2024)

další
ISP (příhlásit)