Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 31 (14. dubna 2021)
č. 30 (18. března 2021)

další

Usnesení

č. 29k o n s t a t o v a l a, že ze strany Generální inspekce bezpečnostních sborů nebyl porušen zákon. (14. dubna 2021)
č. 28k provedení kontroly tři vybrané úkony ze Zprávy o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle ustanovení § 88 trestního řádu a o použití sledování osob a věcí podle ustanovení § 158d trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za rok 2020. (18. března 2021)
č. 27k výsledku kontroly; (18. března 2021)
č. 26Projednání Zprávy o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle ustanovení § 88 trestního řádu a o použití sledování osob a věcí podle ustanovení § 158d trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za 1. pololetí roku 2020 (4. listopadu 2020)
č. 25Výsledky kontroly 4 vybraných úkonů ze Zprávy o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle ustanovení § 88 trestního řádu a o použití sledování osob a věcí podle ustanovení § 158d trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za rok 2019 (4. listopadu 2020)

další

Semináře

Inspekční orgány policejních sborů v Evropě (12. listopadu 2018)

další


Navigace sekce Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborůISP (příhlásit)