Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 37veřejnosti nepřístupná, upravená (14. května 2020)
č. 37neveřejná (14. května 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 33 (20. února 2020)
č. 34 (18. března 2020)

další

Usnesení

č. 161k Informaci ministra vnitra o nákupech silničních vozidel pro Ministerstvo vnitra, informace o nákladech spojených s dovybavením vozidel Škoda Octavia a ochranné rámy na předních čelech těchto vozidel (14. května 2020)
č. 162Záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 79) (9. května 2018)
č. 160k Informaci ministra vnitra o vývoji zakázky na nové radiokomunikační spojení složek IZS (14. května 2020)
č. 159k návrhům opatření pro projednávání utajovaných informací (14. května 2020)
č. 158k volbě místopředsedy výboru (14. května 2020)

další

Záznamy z jednání

č. 24o neuskutečnění 24. schůze výboru pro bezpečnost (5. června 2019)
č. 16 (13. prosince 2018)

další

Semináře

Právní úprava držení zbraní v České republice a související problematika výroby střeliva (22. března 2019)
Požární bezpečnost staveb 21. století (18. února 2019)
Genotypování variet konopí pro účely trestního řízení (20. června 2018)
Současné výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti (19. června 2018)

další
ISP (příhlásit)