Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 41veřejnosti nepřístupná (24. září 2020)
č. 40 (10. září 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 35 (6. dubna 2020)
č. 37 (14. května 2020)

další

Usnesení

č. 181k návrhu na zahraniční služební cestu výboru pro bezpečnost a podvýboru pro vězeňství na Slovensko ve dnech 21. až 23. září 2020 a k návrhu na složení delegace pro tuto cestu (10. září 2020)
č. 180k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (25. června 2020)
č. 122k přednesené informaci ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost o aktuální situaci v oblasti kybernetické bezpečnosti v České republice (31. října 2019)
č. 179k reorganizaci Policie České republiky (25. června 2020)
č. 178k návrhu poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., sněmovní tisk 794. (25. června 2020)

další

Záznamy z jednání

č. 40o neuskutečnění 40. schůze (10. září 2020)
č. 24o neuskutečnění 24. schůze výboru pro bezpečnost (5. června 2019)
č. 16 (13. prosince 2018)

další

Semináře

Právní úprava držení zbraní v České republice a související problematika výroby střeliva (22. března 2019)
Požární bezpečnost staveb 21. století (18. února 2019)
Genotypování variet konopí pro účely trestního řízení (20. června 2018)
Současné výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti (19. června 2018)

další
ISP (příhlásit)