Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 36 (11. července 2024)
č. 35 (4. června 2024)
č. 34 (7. května 2024)
č. 33 (26. března 2024)
č. 32 (13. února 2024)

další

Zápisy z jednání

č. 36
č. 35 (4. června 2024)

další

Usnesení

č. 191K termínu a pořadu příští schůze výboru (11. července 2024)
č. 190k volbě člena podvýboru zemědělského výboru pro vodní hospodářství (11. července 2024)
č. 189Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 710) (11. července 2024)
č. 188k převzetí záštity nad „4. setkání Klubu přátel českého pivovarnictví" (4. června 2024)
č. 187K termínu a pořadu příští schůze výboru (4. června 2024)

další

Záznamy z jednání

č. 181Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk 497) (4. června 2024)
č. 68záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 174) (30. srpna 2022)

další

Semináře

Voda pro chmel – přežije český chmel změnu klimatu? (27. června 2024)
DISKUSE O BUDOUCNOSTI DOMÁCÍHO VINAŘSTVÍ V REALITĚ MĚNÍCÍ SE EVROPY (30. května 2024)
Slavnostní předávání osvědčení o autorizaci (5. června 2024)
Pozemkové úpravy: budoucnost naší krajiny (24. dubna 2024)
Kam směřuje myslivost v ČR (8. prosince 2023)

další
ISP (příhlásit)