Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 41 (23. září 2020)
č. 40 (19. srpna 2020)
č. 39vstup pouze se zakrytými dýchacími cestami (9. září 2020)
č. 38verze 2 pozvánky - změna termínu, programu a zased (8. července 2020)
č. 37 (10. června 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 39 (9. září 2020)
č. 40 (19. srpna 2020)

další

Usnesení

č. 245k návrhu termínu a pořadu příští schůze (23. září 2020)
č. 244k informaci o projednávání návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, podvýborem pro regionální školství (23. září 2020)
č. 243ke Kontrole naplňování doprovodného usnesení č. 1209 přijatého dne 8. července 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů, během projednávání sněmovního tisku 889 (k Informaci ministra školství Roberta Plagy o zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení škol tak, aby byli učitelé na školách schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat online výuku již od začátku školního roku 2020/2021 a bylo možné v případě potřeby zprostředkovat vybavení žákům, kteří doma nemají technické vybavení pro zapojení do online výuky) (23. září 2020)
č. 242k informaci zástupců MŠMT a MPO o možné podpoře science center (v Liberci, Brně, Plzni, Ostravě) v souvislosti s dopady pandemie COVID-19 (23. září 2020)
č. 241k návrhu poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 652) (23. září 2020)

další

Záznamy z jednání

č. 69záznam k Návrhu poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (5. září 2018)

další

Semináře

Pandemie COVID-19 - společenské dopady (1. července 2020)
k problematice ADHD - Děti s ADHD – tak trochu jiné děti (5. února 2020)
Budoucnost maturit v ČR (30. října 2019)
Bezpečné klima ve školách a šikana (21. května 2019)
Je výuka dějepisu na českých školách neutrální nebo prosovětská? (20. února 2019)

další
ISP (příhlásit)