Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 19 (30. listopadu 2022)
č. 18změna termínu (16. listopadu 2022)
č. 17 (2. listopadu 2022)
č. 16 (19. října 2022)
č. 15v cca 10:40 bude zařazeno projednávání ST 270 (5. října 2022)

další

Zápisy z jednání

č. 17 (2. listopadu 2022)
č. 16 (19. října 2022)

další

Usnesení

č. 104k návrhu termínu a pořadu 19. schůze výboru (16. listopadu 2022)
č. 103Návrh poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 270) - jednání garančního výboru - po ukončení 2. čtení v Poslanecké sněmovně (16. listopadu 2022)
č. 102k uspořádání kulatého stolu na téma Mentoring ve školství (provázející a uvádějící učitel) v kontextu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (sněmovní tisk 289) (16. listopadu 2022)
č. 100k převzetí záštity nad konferencí „Spolupráce některých českých a izraelských univerzit" (2. listopadu 2022)
č. 101k návrhu termínu a pořadu 18. schůze výboru (2. listopadu 2022)

další

Semináře

Mentoring ve školství (nové pozice provázejícího a uvádějícího učitele) v kontextu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (7. prosince 2022)
Škola a sport (14. září 2022)
Kulatý stůl - České školství v mapách – prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v ČR (7. září 2022)
Kulatý stůl - Vzdělávání pedagogických pracovníků (17. května 2022)

další


Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)