Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 10 (1. června 2022)
č. 9 (11. května 2022)
č. 7 (6. dubna 2022)
č. 8 (10. března 2022)
č. 6 (23. a 24. února 2022)

další

Zápisy z jednání

č. 9 (11. května 2022)
č. 7 (6. dubna 2022)

další

Usnesení

č. 49k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 31) (11. května 2022)
č. 48ke svolání 10. schůze výboru (11. května 2022)
č. 47k zahraniční cestě delegace výboru do Finska (11. května 2022)
č. 46k Návrhu na stanovení výše odměn členům kontrolní rady Technologické agentury ČR za rok 2021 (11. května 2022)
č. 45ke Zprávě o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2021 (sněmovní tisk 193) (11. května 2022)

další

Semináře

Kulatý stůl - Vzdělávání pedagogických pracovníků (17. května 2022)

další


Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)