Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 36neveřejná (13. května 2020)
č. 35 (5. května 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 36 (13. května 2020)
č. 35 (5. května 2020)

další

Usnesení

č. 211k otevírání škol, k termínu maturitních a přijímacích zkoušek na středních školách atd. (13. května 2020)
č. 210Problematika rozdílů v nákladech na zaměstnance v souvislosti s produkcí intelektuálních výstupů v programu Erasmus+ (13. května 2020)
č. 209ke Zprávě o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2019 do března 2020 (13. května 2020)
č. 208k návrhu termínu a pořadu 37. schůze (13. května 2020)
č. 207ke stanovení výše odměn členům kontrolní rady Technologické agentury ČR za rok 2019 (13. května 2020)

další

Záznamy z jednání

č. 69záznam k Návrhu poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (5. září 2018)

další

Semináře

k problematice ADHD - Děti s ADHD – tak trochu jiné děti (5. února 2020)
Budoucnost maturit v ČR (30. října 2019)
Bezpečné klima ve školách a šikana (21. května 2019)
Je výuka dějepisu na českých školách neutrální nebo prosovětská? (20. února 2019)

další


Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)