Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 41 (4. září 2024)
č. 40ZMĚNA NÁVRHU PROGRAMU (10. července 2024)
č. 39 (21. června 2024)
č. 38 (5. června 2024)
č. 37 (24. května 2024)

další

Zápisy z jednání

č. 40
č. 39 (21. června 2024)

další

Usnesení

č. 224k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 737) (12. července 2024)
č. 223k návrhu termínu a pořadu 41. schůze výboru (10. července 2024)
č. 222k informaci o uskutečněné zahraniční cestě delegace výboru na Slovensko (10. července 2024)
č. 221k informaci o uskutečněné zahraniční cestě delegace výboru do Švýcarska (10. července 2024)
č. 220k volbě předsedy výboru (10. července 2024)

další

Semináře

Udržitelnost financování a strategický rozvoj vysokých škol (15. listopadu 2023)
Umělecké vzdělávání – rodinné stříbro české vzdělávací soustavy v kontextu výzev 21. století (14. dubna 2023)
Úloha venkovských škol a jejich budoucnost (13. dubna 2023)
Mentoring ve školství (nové pozice provázejícího a uvádějícího učitele) v kontextu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (7. prosince 2022)
Škola a sport (14. září 2022)

další


Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)