Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 34 (11. července 2024)
č. 33 (10. července 2024)
č. 32 (6. června 2024)
č. 31 (25. dubna 2024)
č. 30 (20. března 2024)

další

Zápisy z jednání

č. 32 (6. června 2024)
č. 31 (24. dubna 2024)

další

Usnesení

č. 135k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře bydlení (sněmovní tisk 730) (11. července 2024)
č. 134k vládnímu návrhu zákona o poskytování některých opatření v podpoře bydlení (zákon o podpoře bydlení) (sněmovní tisk 729) (11. července 2024)
č. 133k volbě místopředsedkyně výboru (10. července 2024)
č. 132k rezignaci místopředsedkyně výboru (10. července 2024)
č. 131k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 648) (10. července 2024)

další

Semináře

Příležitosti a výzvy družstevního bydlení v České republice (26. března 2024)
Novela stavebního zákona a návrh zákona o jednotném environmentálním stanoviskuZRUŠENO (1. března 2023)
Novela stavebního zákona (21. června 2022)

další
ISP (příhlásit)