Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 39veřejnosti nepřístupná (13. května 2020)
č. 38neveřejná (14. května 2020)
č. 37neveřejná (16. dubna 2020)
č. 36neveřejná (8. dubna 2020)
č. 35neveřejná (6. dubna 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 39 (13. května 2020)
č. 38 (14. května 2020)

další

Usnesení

č. 211Účast členů výboru na výroční konferenci českého egovernmentu v Mikulově ve dnech 7. – 9. září 2020 (14. května 2020)
č. 210Účast členů výboru na výroční konferenci českého egovernmentu v Mikulově ve dnech 8. – 9. září 2020 (14. května 2020)
č. 208k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 593 (14. května 2020)
č. 209k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé volební zákony, sněmovní tisk 529 (14. května 2020)
č. 207k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů - sněmovní tisk 576 (14. května 2020)

další

Semináře

Budoucnost komunálních voleb (prodloužení funkčního období zastupitelů a změna volebního systému pro komunální volby) (11. prosince 2019)
Jak spolupracovat s bankovním sektorem na digitalizaci veřejné správy (20. listopadu 2019)
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 40 (19. června 2018)

další
ISP (příhlásit)