Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 53neveřejná (28. května 2020)
č. 52neveřejná (5. května 2020)
č. 51neveřejná (21. dubna 2020)
č. 50veřejnosti nepřístupná, změna termínu (13. května 2020)
č. 49neveřejná, změna termínu (15. dubna 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 49 (15. dubna 2020)
č. 48 (7. dubna 2020)

další

Usnesení

č. 176k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony /ST 689/ (13. května 2020)
č. 173k vládnímu návrhu zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů /ST 860/ (13. května 2020)
č. 172k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele /ST 851/ (5. května 2020)
č. 171k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /ST 828/ (21. dubna 2020)
č. 170k návrhu poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /ST 317/ (15. dubna 2020)

další

Semináře

Reflexe státní sociální podpory a pomoci (10. prosince 2019)
Předloha návrhu zákona o sociálních službách (25. září 2019)
Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe (12. června 2019)
Odborné sociální poradenství: současnost a budoucí výzvy (26. února 2019)
Nefunkční společenství vlastníků jednotek: dluhy a rozpad SVJ, riziko „pádu“ celých bytových domů (19. března 2019)

další
ISP (příhlásit)