Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 94 (23. června 2021)
č. 93 (16. června 2021)
č. 92 (9. června 2021)
č. 90pouze pro poslance a zástupce příslušného resortu (25. května 2021)
č. 89pouze pro poslance a zástupce příslušného resortu (13. května 2021)

další

Zápisy z jednání

č. 89 (13. května 2021)
č. 88 (5. května 2021)

další

Usnesení

č. 291Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů (tisk 1242) - projednání ve stavu legislativní nouze (16. června 2021)
č. 290Převzetí záštity nad konáním semináře na téma Problematika právní úpravy trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (9. června 2021)
č. 289Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (tisk 895) (9. června 2021)
č. 288Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování (tisk 566) (25. května 2021)
č. 287Vládní návrh zákona o lobbování (tisk 565) (25. května 2021)

další

Oponentní zprávy

č. 262k vládnímu návrhu stavebního zákona sněmovní tisk 1008 (2. března 2021)

další

Záznamy z jednání

č. 75záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 132) (6. září 2018)
č. 46Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 79) (9. května 2018)
č. 29Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 42) (28. března 2018)

další

Semináře

Slovenská zkušenost se zavedením2. září 2020
Slovenská zkušenost se zavedením
Institut nepřijatelnosti – ke sněmovnímu tisku 237 – soudní řád správní16. ledna 2020
Institut nepřijatelnosti – ke sněmovnímu tisku 237 – soudní řád správní
Hromadné žaloby9. prosince 2019
Hromadné žaloby
Rozhodování na konci života a eutanázie14. října 2019
Rozhodování na konci života a eutanázie
Kumulace trestů21. října 2019
Kumulace trestů

další
ISP (příhlásit)