Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 81veřejnosti nepřístupná (17. února 2021)
č. 80veřejnosti nepřístupná (10. února 2021)
č. 79veřejnosti nepřístupná (3. února 2021)
č. 77přístupná pouze přizvané veřejnosti (6. ledna 2021)
č. 75veřejnosti nepřístupná (9. prosince 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 76 (22. prosince 2020)
č. 74 (2. prosince 2020)

další

Usnesení

č. 255Návrh poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 793) (17. února 2021)
č. 256Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 911) (17. února 2021)
č. 261Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování (tisk 566) (17. února 2021)
č. 260Vládní návrh zákona o lobbování (tisk 565) (17. února 2021)
č. 259Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk 984) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (17. února 2021)

další

Oponentní zprávy

č. 262k vládnímu návrhu stavebního zákona sněmovní tisk 1008 (2. března 2021)

další

Záznamy z jednání

č. 75záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 132) (6. září 2018)
č. 46Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 79) (9. května 2018)
č. 29Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 42) (28. března 2018)

další

Semináře

Slovenská zkušenost se zavedením2. září 2020
Slovenská zkušenost se zavedením
Institut nepřijatelnosti – ke sněmovnímu tisku 237 – soudní řád správní16. ledna 2020
Institut nepřijatelnosti – ke sněmovnímu tisku 237 – soudní řád správní
Hromadné žaloby9. prosince 2019
Hromadné žaloby
Rozhodování na konci života a eutanázie14. října 2019
Rozhodování na konci života a eutanázie
Kumulace trestů21. října 2019
Kumulace trestů

další
ISP (příhlásit)