Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 41účastníci vybavení ochran. pomůckami (respirátory) (11. května 2021)
č. 40 (27. dubna 2021)
č. 39účast veřejnosti je možná distanční formou (30. března 2021)
č. 38veřejnosti nepřístupné (16. března 2021)
č. 37veřejnosti nepřístupné (16. února 2021)

další

Zápisy z jednání

č. 40 (27. dubna 2021)
č. 39 (30. března 2021)

další

Usnesení

č. 208k návrhu termínu a programu příští schůze (27. dubna 2021)
č. 207k petici č. 3/P/2021 „Za zlepšení podmínek ve věznicích v České republice" (640 podpisů) (27. dubna 2021)
č. 206k informaci zpravodajů o stavu přidělených petic a jejich projednání (27. dubna 2021)
č. 205k informaci zpravodajů o stavu přidělených petic a jejich projednání (27. dubna 2021)
č. 204k petici č. 10/P/2021 „Za udělení administrativní maturity ve školním roce 2020/2021" (27. dubna 2021)

další

Záznamy z jednání

č. 177k vládnímu návrhu státního rozpočtu Úřadu vlády na rok 2021 - kapitola 304 (3. listopadu 2020)
č. 73k vládnímu návrhu státního rozpočtu Úřadu vlády na rok 2019 - kapitola 304 (včetně projednání dotací neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly) (6. listopadu 2018)
č. 34k návrhu poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (13. března 2018)

další

Semináře

Podmíněné propuštění - jeho možnosti a limity (2. dubna 2019)
Děti patří do rodin a ne do ústavůkulatý stůl (19. března 2019)
Práva dítěte v zákonech a ve skutečnosti (5. února 2019)
Petice za ukončení genocidy praktikujících metody Falun Gong páchané čínským režimem (21. června 2018)
Možnosti a limity celostátního referenda (25. dubna 2018)

další
ISP (příhlásit)