Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 35neveřejná (20. června 2024)
č. 34upravená (6. června 2024)
č. 33 (22. května 2024)
č. 32 (25. dubna 2024)
č. 31 (14. března 2024)

další

Zápisy z jednání

č. 35 (20. června 2024)
č. 30 (1. února 2024)

další

Usnesení

č. 165k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (20. června 2024)
č. 164k přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2023 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 685/ (6. června 2024)
č. 163k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (6. června 2024)
č. 162k výroční zprávě Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí za rok 2023 (6. června 2024)
č. 161k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2023, kapitola 371 - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (6. června 2024)

další
ISP (příhlásit)