Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 17ZRUŠENO (2. března 2023)
č. 16 (2. února 2023)
č. 15 (19. ledna 2023)
č. 14UPRAVENÁ POZVÁNKA (8. prosince 2022)
č. 14 (8. prosince 2022)

další

Zápisy z jednání

č. 14 (8. prosince 2022)
č. 13 (3. listopadu 2022)

další

Usnesení

č. 85k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (2. února 2023)
č. 84k účasti ministra zahraničních věcí na jednání KV (2. února 2023)
č. 83k návrhu termínu a pořadu další schůze výboru (2. února 2023)
č. 82ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/27 - Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (2. února 2023)
č. 81ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/28 - Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2. února 2023)

další
ISP (příhlásit)