Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 54veřejnosti nepřístupná s výjim. přizvaných hostů (29. dubna 2021)
č. 53veřejnosti nepřístupná (31. března 2021)

další

Zápisy z jednání

č. 54 (29. dubna 2021)
č. 53 (31. března 2021)

další

Usnesení

č. 517ke schválení pořadu 55. schůze rozpočtového výboru (29. dubna 2021)
č. 516ke Konvergenčnímu programu České republiky (29. dubna 2021)
č. 515ke schválení pořadu 54. schůze rozpočtového výboru (31. března 2021)
č. 514k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na jeho přikázání výborům včetně přikázání jeho kapitol a jejich vztahů k státním fondům (31. března 2021)
č. 513k návrhu poslanců Markéty Pekarové Adamové, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Jana Farského a dalších na vydání zákona o státní pomoci při mimořádných opatřeních vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 (odškodňovací zákon) (31. března 2021)

další

Semináře

Daňové výjimky v rámci daňového balíčku - stravenkový paušál (8. září 2020)

další
ISP (příhlásit)