Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 17pokračování (27. září 2022)
č. 17 (21. září 2022)
č. 16pokračování (15. září 2022)
č. 16 (14. září 2022)
č. 15 (31. srpna 2022)

další

Zápisy z jednání

č. 16 (21. a 27. září 2022)
č. 15 (31. srpna 2022)

další

Usnesení

č. 146k žádosti Ministerstva životního prostředí o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2022 kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí (podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (27. září 2022)
č. 132k žádosti Kanceláře Poslanecké sněmovny na zajištění nerozpočtovaných prostředků převodem z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 302 - (14. září 2022)
č. 145ke schválení pořadu 18. schůze rozpočtového výboru (21. září 2022)
č. 144k dokumentům EU postoupených rozpočtovému výboru pro informaci (21. září 2022)
č. 143k vyslání delegace rozpočtového výboru na jednání s podvýborem pro daňové záležitosti (FISC) Evropského parlamentu (21. září 2022)

další
ISP (příhlásit)