Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 47 (3. července 2024)
č. 46 (19. června 2024)
č. 45 (5. června 2024)
č. 44 (9. května 2024)
č. 43 (24. dubna 2024)

další

Zápisy z jednání

č. 46 (19. června 2024)
č. 45 (5. června 2024)

další

Usnesení

č. 380ke schválení pořadu 48. schůze rozpočtového výboru (3. července 2024)
č. 379k žádosti Kanceláře Poslanecké sněmovny o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu prostředků státního rozpočtu z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 302 - (3. července 2024)
č. 378k žádosti Kanceláře Poslanecké sněmovny o vyslovení souhlasu s přesunem finančních prostředků v rámci kapitoly 302 - (3. července 2024)
č. 377k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 693 - 2. čtení) (3. července 2024)
č. 376ke Zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2023 (sněmovní tisk 723) (3. července 2024)

další

Záznamy z jednání

č. 370k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2025 kapitola 358 – Ústavní soud (19. června 2024)
č. 367k žádosti Kanceláře Senátu o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2024 kapitoly 303 – Senát Parlamentu (podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění) (19. června 2024)
č. 364k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu za rok 2023 kapitola 312 – Ministerstvo financí (5. června 2024)
č. 213záznam k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2023 (24. května 2023)

další

Rozhodnutí předsedy

č. 21k termínu předkládání písemných pozměňovacích návrhů ke sněmovním tiskům 630, 729 a 736 (10. července 2024)
č. 20k termínu předkládání písemných pozměňovacích návrhů ke sněmovním tiskům 699, 700, 725 a 726 (3. července 2024)
č. 19k termínu předkládání pozměňovacích návrhů k sněmovnímu tisku 649 (12. dubna 2024)
č. 17termínu předkládání pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 (sněmovní tisk 549) (26. října 2023)
č. 16k termínu předkládání pozměňovacích návrhů k sněmovnímu tisku 439 (25. října 2023)

další
ISP (příhlásit)