Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 34 (8. ledna 2020)
č. 33 (11. prosince 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 34 (8. ledna 2020)
č. 33 (11. prosince 2019)

další

Usnesení

č. 350k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (8. ledna 2020)
č. 349ke schválení pořadu 35. schůze rozpočtového výboru (8. ledna 2020)
č. 348k nominaci poslanců na každoroční Mezinárodní konferenci ke Stabilitě, ekonomické spolupráci a řízení v EU (dle článku 13 Smlouvy) v Bruselu ve dnech 18. - 19. února 2020 (8. ledna 2020)
č. 347k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 501 – 2. čtení) (8. ledna 2020)
č. 346k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk 572 – 2. čtení) (8. ledna 2020)

další
ISP (příhlásit)