Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 35upravená (5. února 2020)
č. 35 (5. února 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 34 (8. ledna 2020)
č. 33 (11. prosince 2019)

další

Usnesení

č. 353k vládnímu návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (5. února 2020)
č. 361k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony sněmovní tisk 580 – 3. čtení (5. února 2020)
č. 360ke schválení pořadu 36. schůze rozpočtového výboru (5. února 2020)
č. 359k doplnění záměru zahraničních cest poslanců rozpočtového výboru v roce 2020 (5. února 2020)
č. 358k nominaci poslanců do hodnotící komise k programu 298 22 - „Akce financované z rozhodnutí vlády a PSP ČR pro rok 2020" (5. února 2020)

další
ISP (příhlásit)