Semináře
K problematice nadměrného užívání alkoholu v České republice a s tím souvisejících dopadů na zdraví české populace i veřejné finance (30. listopadu 2023)

kulatý stůlkonaný ve spolupráci s WHO, 1. LF UK a VFN v Praze, pod záštitou mpř. PSP O. Richterové a předsedkyně VZ Z. Němečkové Crkvenjaš, se konal v30. 11. 2023 od 11.30h v budově PSP, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna. Videozáznam zde



1.12.2023
1.12.2023
1.12.2023

Pozvánka

K problematice nadměrného užívání alkoholu v České republice a s tím souvisejících dopadů na zdraví české populace i veřejné finance (30. listopadu 2023) (Dokument PDF, 195 KB) 



ISP (příhlásit)